Den Hartog charging is een nieuwe en snelgroeiende exploitant van laadinfrastructuur. Sinds dit voorjaar hebben zij 8 gemeenten gecontracteerd om openbare laadinfrastructuur te plaatsen. Zij doen dit met het platform van EVTools om het proces van locatiebepaling tot realisatie en monitoring te versnellen. Eigenaar Tim den Hartog: “we hebben grote plannen om Nederland te vergroenen met onze laadinfrastructuur, maar processen gaan vaak stroperig. Met het EVTools-platform en enthousiaste gemeenten als gebruikers gaan we een stuk sneller”. Via vrije locatieselectie kan Den Hartog nieuwe locaties toevoegen in gemeenten. In andere gemeenten worden laadlocaties vooraf al gealloceerd aan Den Hartog of een andere exploitant om het proces nog sneller te laten verlopen.

Gemeenten werken via het platform samen met exploitanten zodat iedereen alle informatie heeft, zoals welke locaties mag worden (bij)geplaatst, in welke fase een realisatieproces zich bevindt. Maar ook hoe snel betrokken partijen actie ondernemen op acties. Of hoe de bestaande laadpunten presteren met het oog op een snelle uitbreiding op plekken waar veel vraag is.

De gemeente Hardinxveld-Giessendam is enthousiast over de samenwerking met Den Hartog en EVTools. Henk Groeneveld, beleidsmedewerker elektrisch vervoer: “Onze gemeente koos voor vergunningverlening om met meerdere exploitanten te kunnen samenwerken, maar hiervoor is een gestructureerd proces nodig met goede afspraken. Dit wordt goed gefaciliteerd door het EVTools-platform, waardoor we overzicht houden over alle processen en data.”

Wilt u ook werken met het EVTools-platform voor prognose, planning, uitrol of monitoring van uw laadnetwerk, neem dan contact op met Tim van Beek, 0617352943 of [email protected].

 

Plan een EVtools demo