Workflow: Versnel uw uitrol en beheer met de EVTools-software.

Inzicht in en de controle over alle processtappen, gebruiksvriendelijke en zichtbaar gemaakt in één gecentraliseerd, marktpartij-onafhankelijk, online portaal.

Verkorte doorlooptijd realisatie. Grip op het realisatieproces. Één platform voor alle belanghebbenden.

Probleem - Uitdaging

In 2030 moeten er 2 miljoen elektrische auto’s worden voorzien van voldoende publieke en private laadinfrastructuur, die tijdig en planmatig moet worden uitgevoerd door zowel de overheid als het bedrijfsleven. Laadpuntexploitanten en vastgoedpartijen/grondeigenaren worden geconfronteerd met diverse uitdagingen, waaronder:

 • Tijdrovende overdracht van informatie over laadlocaties;
 • Hoge personeelskosten per geplaatste laadpaal als gevolg van langdurige procedures;
 • Gebrek aan informatie over locatiepotentieel en technische mogelijkheden;
 • Groeiende vraag naar laadpalen met haastige belanghebbenden, vaak met behoefte aan transparante communicatie;
 • Risico op vertragingen door gebrek aan een centraal overzicht en procesbeheer;
 • Toenemende druk van klanten voor snelle implementatie van laadpalen en details over het uitrolproces;
 • Gemeentemedewerkers hebben groeiend takenpakket en geen ruimte voor tijdrovende proceshandelingen of fouten;
 • Geen inzicht in de status van het proces en welke actie bij wie ligt.
 

Belangrijke Workflow voordelen in beeld

Previous slide
Next slide


"Binnen de 10 workflow's van EVTools zijn gezamenlijk al 17.794 realisatieprocessen gelopen."

Belofte 

Wij versnellen het proces. Laadinfrastructuur-uitrol zonder gestructureerd proces, handmatig of reactief, behoort tot het verleden.  

Door onze software te gebruiken, kunt u de benodigde tijd voor netwerkuitbreiding met 65% verminderen, met een verkorte doorlooptijd van 9 naar 3 maanden.
 
Met intelligente algoritmes, softwaretechnologie op afstand en open source datakoppelingen kan aanzienlijk veel tijd worden bespaard. Uw netwerk breidt zich sneller uit dan ooit, zonder het overzicht te verliezen, en uw ambitieuze netwerk-uitrolplan wordt werkelijkheid.
 

Oplossing 

EVTools biedt een onafhankelijk en geïntegreerd softwarepakket aan waarin alle informatie over uw laadnetwerk wordt verzameld. Ons systeem zorgt voor kostenefficiënte uitrol en beheer van laadinfrastructuurnetwerken, waardoor uw processen overzichtelijk kunnen worden gevolgd. Een laadinfranetwerk uitbreiden en beheren was nog nooit zo makkelijk. 

Wat doet onze Workflow? 

Bewezen onafhankelijke uitrol- en management software om efficiënt en transparant laadinfrastructuur te regisseren van vraag tot realisatie en beheer. De software biedt:

Snelheid door een strak geregeld proces

 • Uniforme informatieoverdracht tussen belanghebbenden;
 • Efficiëntie verhogend door automatiseren handmatige handelingen. Ieder proces is opgedeeld in een aantal stappen. Deze zijn aanpasbaar op basis van uw proces
 • Makkelijk switchen tussen de aanvraag- en realisatieproces- omgeving.
 • Vereenvoudigt het continue complexe proces van uitrol en uitbreiding, verzwaring, verplaatsing en verwijdering
 • Afgebakende en duidelijk toegewezen verantwoordelijkheden en acties
 • Automatiseren locatievoorstellen 

Gebruikers- en rechtenbeheer

 • Tijdige informatievoorziening richting externen: Mogelijkheid tot geautomatiseerd op de hoogte stellen van belanghebbenden d.m.v. mailing;
 • Gemakkelijke communicatie tussen uw medewerkers, klanten, leveranciers en derden;
 • Bepaal zelf rechtenstructuur van betrokkenen.

Verminderde afhankelijkheid van belanghebbenden

 • Via koppelingen mogelijkheid te synchroniseren met workflows van anderen;
 • Via koppeling zijn alle gerealiseerde en geplande laadpalen zichtbaar;
 • Administratief-financiele, contractuele en technische documenten altijd bij de hand gekoppeld aan het juiste proces;
 • Probleemloos functionerend met diversiteit aan typen laadpunten.

Tal van integratie mogelijkheden

 • Plannen / prognoses van derden;
 • Monitoring van verbruik voor ontwikkeling netwerk lange termijn;
 • Praktische aspecten plaatsing (rond locatievoorstel);
 • Kan contractvoorwaarden integreren voor managen realisatie op korte termijn;
 • Koppeling en integratie van dienstverleningsafspraken (SLA’s), met prestatie-doelen (KPI’s) waar partners zich committeren.

Online rapportage en ondersteuning

 • Up-to-date inzicht in aanvragen, statussen en doorlooptijden;
 • Managementrapportages voor contractbeheer en managers;
 • Behoud en analyse van alle verzamelde gegevens;
 • Cloud gebaseerde opslag van informatie met continue update.

"Met Workflow wordt het uitbreiden en beheren van uw laadinfrastructuur eenvoudiger dan ooit tevoren."

De uitdaging van voldoende laadinfrastructuur: in cijfers