Workflow: Versnel uw uitrol en beheer met de EVTools-software.

Inzicht in en de controle over alle processtappen, gebruiksvriendelijke en zichtbaar gemaakt in één gecentraliseerd, marktpartij-onafhankelijk, online portaal.

Verkorte doorlooptijd realisatie. Grip op het realisatieproces. Één platform voor alle stakeholders.

Probleem - Uitdaging:

In 2030 moeten er 2 miljoen elektrische auto’s worden voorzien van voldoende publieke en private laadinfrastructuur, die tijdig en planmatig moet worden uitgevoerd door zowel de overheid als het bedrijfsleven. Laadpuntexploitanten en vastgoedpartijen/grondeigenaren worden geconfronteerd met diverse uitdagingen, waaronder:

 • Tijdrovende overdracht van informatie over laadlocaties;
 • Hoge personeelskosten als gevolg van langdurige procedures;
 • Gebrek aan informatie over locatiepotentieel en technische mogelijkheden;
 • Groeiende vraag naar laadpalen met haastige stakeholders, vaak met behoefte aan transparante communicatie;
 • Risico op vertragingen door gebrek aan een centraal overzicht en procesbeheer;
 • Toenemende druk van klanten voor snelle implementatie van laadpalen en details over het uitrolproces;
 • Gemeente medewerkers hebben groeiend takenpakket en geen ruimte voor tijdrovende proceshandelingen of fouten;
 • Geen inzicht in de status van het proces en welke actie bij wie ligt.
 

Belangrijke Workflow voordelen in beeld

Previous slide
Next slide

Belofte:

Wij versnellen het proces. Laadinfrastructuur-uitrol zonder gestructureerd proces, handmatig of reactief, behoort tot het verleden. 
 
Door onze software te gebruiken, kunt u de benodigde tijd voor netwerkuitbreiding met 65% verminderen, met een verkorte doorlooptijd van 9 naar 3 maanden.
 
Met intelligente algoritmes, softwaretechnologie op afstand en open source datakoppelingen kan aanzienlijk veel tijd worden bespaard. Uw netwerk breidt zich sneller uit dan ooit, zonder het overzicht te verliezen, en uw ambitieuze netwerk-uitrolplan wordt werkelijkheid.
 

Oplossing:

EVTools biedt een onafhankelijk en geïntegreerd softwarepakket aan waarin alle informatie over uw laadnetwerk wordt verzameld. Ons systeem zorgt voor kostenefficiënte uitrol en beheer van laadinfrastructuurnetwerken, waardoor uw processen overzichtelijk kunnen worden gevolgd. De software biedt:

Workflow-functionaliteiten:

 • Uniforme informatieoverdracht tussen belanghebbenden;
 • Automatisering van handmatige handelingen voor verbeterde efficiëntie;
 • Mogelijkheid om eenvoudig te schakelen tussen aanvraag- en realisatieprocessen;
 • Duidelijke toewijzing van verantwoordelijkheden en acties;
 • Automatisering van locatievoorstellen;
 • Gebruikers- en rechtenbeheer voor gestroomlijnde communicatie;
 • Verminderde afhankelijkheid van belanghebbenden door gegevensintegratie;
 • Tal van integratiemogelijkheden voor planning, monitoring en contractbeheer.

Online rapportage en ondersteuning:

 • Up-to-date inzicht in aanvragen, statussen en doorlooptijden;
 • Managementrapportages voor contractbeheer en managers;
 • Behoud en analyse van alle verzamelde gegevens;
 • Cloud gebaseerde opslag van informatie met continue updates;
 • Met Workflow wordt het uitbreiden en beheren van uw laadinfrastructuur eenvoudiger dan ooit tevoren.”

De uitdaging van voldoende laadinfrastructuur: in cijfers