GIS-API: synchroniseer EVMaps locatie informatie met uw Geografisch Informatie Systeem (GIS)

De GIS-API koppelt alle actuele locatie- en paalinformatie vanuit uw laadkaart (EVMaps) naar uw GIS.

Bespaart tijd. Voorkomt fouten. Biedt inzichten.

Voordelen GIS koppeling:

 1. Gegevensintegriteit en actualiteit: door de GIS-API, kunt u ervoor zorgen dat u via uw GIS altijd toegang heeft tot de meest actuele en nauwkeurige gegevens vanuit uw plankaart.

 2. Efficiëntie en automatisering: met de API kunt u processen automatiseren, en handmatige invoer verminderen. Dit bespaart tijd en voorkomt menselijke fouten.

 3.  Verrijkte analyses: door externe gegevensbronnen in uw GIS te integreren, kunt u complexere analyses uitvoeren als het gaat om laadpaallocaties en gerelateerde data.

Voordeel van het delen van informatie met collega’s: iedereen dezelfde informatie.

Met de GIS koppeling kunt u geografische informatie uit EVtools Maps ophalen om daarmee uw eigen systemen en kaarten (automatisch) up to date te houden.

De gekoppelde informatie kan gebruikt worden voor uiteenlopende doeleinden, te denken aan:

 • Actueel inzicht in laadpaallocaties zodat aanpassingen in de openbare ruimte juist gepland kunnen worden.
 • Actueel inzicht in laadpaallocaties ter ondersteuning van onderhoud.
 • Het continu beschikbaar maken van informatie over laadpalen voor alle afdelingen binnen de gemeente.
 • Het overzien van asset informatie met betrekking tot de exploitant, plaatsingsdatum, type laadpunt, aansluiting en kW per laadpaal.

Eenvoudig werken met laadpaaldata door het koppelen van het eigen GIS-systeem met Maps

 • Het gebruik van de data van Maps kan de gemeente helpen om meer informatie te vergaren over bestaande en toekomstige laadpalen.
 • Binnen de bestaande GIS-systemen van de gemeente, kan de nieuwe GIS-koppeling ingeladen worden waarbij de gemeente zelf eenvoudig bij de data kan.
 • De beschikbare GIS-koppeling van EVTools maakt het analyseren van laadpalen gemakkelijker en zorgt dat dit proces integraal binnen het eigen GIS-syteem kan plaatsvinden.

De lijst van informatiepunten wordt over de loop van tijd uitgebreid maar denk nu bijvoorbeeld al aan:

 • Laadpaal UUID
 • Laadpaalstatus (Gerealiseerd, In voorbereiding, Gevalideerd, Voorgesteld, Afgekeurd en Aandachtspunt)
 • Laadpaalcoördinaten 
 • Laadpaaladres 
 • Laadpaalexploitant 
 • verbruik in kWh 
 • Datum van de laatste statuswijziging van de laadpaal.

De meest actuele API informatie is te vinden op: https://evtools.stoplight.io/ 

Andere API's

Gemeenten die pro-actief met hun laadinfrastructuur bezig zijn, nemen vaak een GIS-API af in combinatie met een EVMaps en EVMonitoring. Onze andere API’s zijn:

Workflow-API

Via de Workflow API kunnen de Workflow proces stappen vanuit een derde systeem worden doorlopen. Hierbij kan ook informatie worden opgehaald om eigen reporting te maken, bijvoorbeeld op datums in het proces.

Rapportage- API (in ontwikkeling)

Via de Reporting API kunnen data en analyses worden verkregen over het gebruik van het EVtools platform. EVtools kan data aggregeren en berekeningen doen en de uitkomsten daarvan in deze API beschikbaar maken, daarmee krijgt de klant dus niet de ruwe data maar alleen de analyses daarvan.

Aanvraag-API

Via de Aanvraag API kan uw gemeente een eigen laadpaal-aanvraagformulier voor e-rijders koppelen aan de Workflow. Als een e-rijder op uw website van een exploitant een aanvraag voor een laadpaal doet wordt die aanvraag via deze API in de Workflow omgeving geplaatst.