EVMonitoring: direct inzicht in het gebruik van uw laadnetwerk

Voor aanzienlijke kostenbesparingen, tijdsbesparing en verbeterde besluitvorming. 

Voorkom het risico van ononderbouwde laadlocaties en biedt duidelijke verantwoording aan belanghebbenden.

Voorbeelden van specifieke scenario’s waarbij monitoring data helpt.

Dit stelt uw gemeente in staat om laadpalenbeheer te optimaliseren op basis van actuele gebruiksgegevens van het bestaande netwerk. Datagedreven plannen. 

  1. Een aanvraag voor een laadpaal komt binnen, maar uit de monitoring data blijkt dat de bezettingsgraad in de wijk laag is, er zijn dus al alternatieven.
  2. De bezettingsgraad in een wijk komt boven aan bepaalde drempelwaarde: aanleiding om te kijken waar hier nog extra laadpalen nodig zijn.

Monitoring in Maps - plan datagedreven de uitrol van nieuwe laadpaal locaties door te kijken naar het werkelijke verbruik

Voordelen

Beheer real-time en optimaliseer datagestuurd uw laadpalennetwerk met een marktpartij-onafhankelijke softwareoplossing.

Efficiënt Laadpaalbeheer: De software biedt gemeenten de mogelijkheid om laadpalen efficiënter te beheren door inzicht te geven in de bezettingsgraad en het gebruik van laadinfrastructuur. Dit betekent dat gemeenten hun laadpalen kunnen optimaliseren op basis van daadwerkelijke laaddata van het bestaande netwerk.

Kostenbesparing: Gemeenten kunnen geld besparen door laadpalen alleen te plaatsen waar ze echt nodig zijn. Door data-analyse kunnen ze voorkomen dat er onnodige laadpalen worden geïnstalleerd, wat resulteert in kostenefficiëntie.

Data-gestuurde besluitvorming: Gemeenten kunnen beslissingen over laadinfrastructuur nemen op basis van feitelijke gegevens en prognoses. Dit leidt tot beter onderbouwde besluitvorming en zorgt ervoor dat investeringen in laadpalen goed zijn afgestemd op de behoeften van de gemeenschap.

Transparantie en Rapportage: Gemeenten kunnen transparante rapporten genereren op basis van de verzamelde gegevens. Dit helpt bij verantwoording naar belanghebbenden, het informeren van het bestuur en de politiek en het evalueren van de prestaties van de laadinfrastructuur.

Verbeterd gemeentelijk laadbeleid: Gemeenten kunnen hun beleid rond laadinfrastructuur aanpassen op basis van datagestuurde inzichten. Dit kan variëren van het bepalen van laadpaallocaties, integraal laadbeleid t.o.v verschillende modaliteiten, tot het bevorderen van duurzame mobiliteit binnen de stad.

Toekomstbestendigheid: Door gebruik te maken van datagestuurde prognoses, kunnen gemeenten zich voorbereiden op toekomstige behoeften op het gebied van elektrische mobiliteit en ervoor zorgen dat ze voorop blijven lopen in de transitie naar elektrisch rijden.

Kortom, de monitoringsoftware biedt gemeenten de mogelijkheid om laadinfrastructuur op een kostenefficiënte en effectieve manier te beheren, waardoor ze een cruciale rol kunnen spelen in de bevordering van elektrische mobiliteit binnen hun gemeenschappen.

Monitoring in Workflow - beoordeel het verzoek voor een laadpaal door een inwoner aan de hand van de bezettingsgraad van laadpalen in de buurt.

Feature lijst

Met dit monitoringpakket voor laadpalen krijg je een uitgebreid set aan functionaliteiten en services om laadinfrastructuur efficiënt te beheren en te optimaliseren. Hier zijn de belangrijkste elementen die je feitelijk ontvangt:

  1. Sessiedata-analyse: De software verzamelt en analyseert gegevens over laadsessies, waaronder informatie over het aantal gebruikers, laadlocaties, bezettingsgraad en de hoeveelheid geladen kilowattuur (kWh).
  2. Automatische Locatie-uitrol: Het pakket biedt de mogelijkheid om automatisch nieuwe laadpalen voor te stellen op basis van gebruiksdata van het bestaande netwerk. Dit helpt bij het efficiënt uitbreiden van de laadinfrastructuur.
  3. Prognoses en Validatie: De software helpt bij het voorspellen van toekomstige behoeften en ondersteunt de validatie van prognoses. Dit is handig voor het plannen van laadpaalplaatsingen en het evalueren van de juistheid van voorspellingsmodellen.
  4. E-rijder Feedbackintegratie: Het pakket biedt de mogelijkheid om informatie van e-rijders te verzamelen, inclusief storingen, feedback en foto’s van problemen bij laadpalen. Dit verbetert het beheer van laadinfrastructuur. Coming soon.
  5. Beheer van Contracten: Voor gemeenten en exploitanten is er de mogelijkheid om contracten te beheren en de prestaties van laadpaal exploitanten te monitoren op basis van de overeengekomen servicelevels.
  6. Rapportage en Dashboards: Het pakket omvat rapportagetools en dashboards waarmee je inzicht krijgt in de prestaties van de laadinfrastructuur en deze gegevens kunt delen met belanghebbenden.
  7. Gebruiksscenario’s voor Gemeenten: Specifieke functionaliteiten die gemeenten helpen bij het beoordelen van laadpaalplaatsingen, het nemen van beleidsbeslissingen en het verbeteren van de dienstverlening aan e-rijders.
  8. Toekomstgerichte Planning: Het pakket stelt gemeenten in staat om toekomstbestendige plannen te maken op basis van gegevensgestuurde inzichten, zodat ze kunnen anticiperen op de groei van elektrische mobiliteit.
Screenshot van gebruiksdata uit monitoring. Een module uit het evtools platform voor datagestuurd laadinfrastructuur plannen
Monitoring Standalone - hou grip op het gerealiseerde netwerk van laadinfrastructuur door de gebruiksdata te overzien, sorteren en filteren.

Plan een EVTools demo

Tijdens deze vrijblijvende demo neemt een expert u mee in EVTools. U kunt aangeven wat voor uw organisatie belangrijk is. Dan passen wij de demo aan zodat u een nog beter beeld krijgt van de mogelijkheden.

Klik Hier
Vorige slide
Volgende slide