Participatietool en Participatietraject voor effectieve laadpaallocaties

Faciliteert burgerparticipatie bij het plannen van publieke laadpalen voor elektrische voertuigen

 • Beter geïnformeerde beslissingen
 • Groter publiek draagvlak
 • Efficiëntere projectrealisatie

De participatietool van EVTools is een softwareoplossing die gemeenten helpt bij het beheren en faciliteren van burgerparticipatie in besluitvormingsprocessen rondom het plaatsen van publieke laadpalen voor elektrische voertuigen.

De tool biedt een platform waarop burgers, ondernemers en andere belanghebbenden hun meningen en voorkeuren kunnen delen over de voorgestelde locaties van laadpalen.

De tool helpt om de interactie tussen verschillende belanghebbenden te vereenvoudigen en transparanter te maken, wat leidt tot beter geïnformeerde beslissingen, groter publiek draagvlak, en efficiëntere projectrealisatie.

De software integreert feedbackverwerking, analyse van reacties, en communicatiehulpmiddelen, en stelt gemeenten in staat om effectief te reageren op de behoeften en wensen van hun inwoners.

Waarom onze participatietool

 • Transparant Proces: Burgers en ondernemers direct betrekken bij het besluitvormingsproces.
 • Verhoogd Draagvlak: Minder bezwaren dankzij vroegtijdige betrokkenheid en duidelijke communicatie.
 • Optimalisatie van Locaties: Door gezamenlijke inbreng worden de meest geschikte locaties gekozen.

 • Verbetert de doorlooptijd van laadpaal plaatsing
 • Voorkomt kostbare fouten door kennis uit de wijk te benutten.

Hoe een klant het omschreef

In Heerlen krijgen we vaker commentaar op het verkeersbesluit voor een laadlocatie of zelfs pas als de laadpaal wordt geplaatst. Dat wilden we voor zijn, door mensen vooraf bij de locatiekeuze te betrekken. De proactieve aanpak (participatieaanpak red.) is daarvoor heel geschikt.

De plankaart plus de communicatieaanpak helpen om de reacties op een toegankelijke manier via één loket te verzamelen gedurende een korte periode.

We kunnen dus betere locaties selecteren en er zijn minder bezwaren achteraf omdat mensen eerder en beter op de hoogte zijn.

participatietool laadpalen feedback en analyse in beeld

Kenmerken van de tool:

 1. Toegankelijkheid: Gemakkelijk te gebruiken interface voor zowel gemeentebeheerders als burgers.
 2. Flexibiliteit: Aanpasbare instellingen om aan lokale behoeften en eisen te voldoen.
 3. Volledige Ondersteuning: Ondersteuning bij zowel interne als externe communicatie gedurende het gehele traject.

Implementatieplan:

 • Kick-Off en Planning: Begin met een startoverleg om de basis te leggen voor het participatieproces.
 • Actieve Participatie: Openstellen van de tool voor feedback van gebruikers gedurende 4 tot 6 weken.
 • Analyse en Aanpassing: Analyse van feedback en aanpassen van de voorgestelde locaties op basis van legitieme bezwaren.
 • Afronding: Eindgesprek en afronding met een definitieve plankaart die openbaar wordt gemaakt.

Meer weten over het participatieportaal? Bel of mail Robin Wijngaarden

Robin Wijngaarden

Email : [email protected]
Phone : +31 6 11148917