Maximale Veiligheid en Flexibiliteit in Datagebruik bij EVTools: Een Belofte van Duurzame Samenwerking

In een tijd waar data de kern vormt van technologische vooruitgang, benadrukt EVTools de cruciale rol van dataveiligheid en de vrijheid van dataoverdraagbaarheid in de ontwikkeling van elektrisch laden. Als koploper in de sector laten we zien dat we transparant samenwerken, zonder het creëren van een vendor lock-in.

Toewijding aan veiligheid en privacy

Voor EVTools is de bescherming van uw data een prioriteit. Onze systemen zijn ontworpen om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarbij een verwerkersovereenkomst wordt afgesloten met elke opdrachtgever. Onze data zijn afzonderlijk opgeslagen binnen de EU en worden dagelijks beveiligd met back-ups. Belangrijk is dat de controle over deze gegevens altijd in handen van de gebruiker blijft.

Geavanceerde beveiligingsmaatregelen

Ons platform maakt gebruik van een gebruikersmanagementsysteem, waarbij rechten en rollen nauwkeurig worden toegewezen. Dit systeem wordt versterkt door een authenticatiemethode die een combinatie van gebruikersnaam, wachtwoord en een eenmalige token vereist, welke verkregen kan worden via gangbare authenticatie-app. Uit onafhankelijke testen uitgevoerd door EY in 2022 is gebleken dat ons systeem uitermate veilig is.

Open IT-Landschap voor Duurzame Groei

Bij EVTools geloven we in de kracht van een open IT-landschap. Onze software maakt gebruik van API’s en standaarden die het mogelijk maken om verschillende software- en datadiensten eenvoudig te koppelen. Dit verzekert onze klanten van een gemakkelijke dataoverdraagbaarheid en voorkomt afhankelijkheid van één leverancier, zowel tijdens als na afronding van projecten.

Deze aanpak stelt niet alleen de overheid maar ook bedrijven in staat om door samenwerking sneller te innoveren en te groeien. Het is deze filosofie van openheid en samenwerking die ons onderscheidt en die bijdraagt aan de versnelling van de vergroening van onze maatschappij – een kernmissie van EVTools.