Uitdaging
Veel overheden hebben geen overzicht over het gehele laadnetwerk. Verschillende afdelingen gaan over openbaar opladen, op eigen terrein, parkeergarages of de traditionele brandstoflocaties. Terwijl dit beleidsmatig integraal zou moeten functioneren – er is bijvoorbeeld een overloopeffect tussen soorten laadlocaties. EVTools biedt nu een gestroomlijnd proces in de workflow, waardoor gemeenten en provincies reguliere en snelladers op hun eigen locaties kunnen opvolgen. Dit resulteert in één overzicht van alle processen waarin gemeente en provincie een hoofdrol spelen.

Waarom processen voor semi-publiek en privaat laden?
Wat deze feature echt onderscheidt, is het begrip dat processen voor private locaties verschillen van die voor publieke locaties. EVTools adresseert deze verschillen door gedetailleerde informatie te verstrekken over bestaande installaties, benodigde opschaling van netaansluitingen, schouwen en foto’s van (semi-private) parkeerplaatsen, en een gestructureerd proces voor offerte-aanvragen en goedkeuringen met huisinstallateurs.


Illustratie: typisch stappen in proces ‘achter de meter”: een schouw en (verzwarings)mogelijkheden huidige installatie

Laden buiten de openbare ruimte wordt steeds belangrijker voor gemeenten en provincies
Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) gebruikt EVTools al enige jaren voor private laadinfrastructuur. De workflow en monitoring van EVTools zijn onderdeel van een programma binnen het RVB dat een grootschalig laadnetwerk uitdacht, opzette en tot in beheerfase wist in te regelen. Programmamanager Hans de Roo van RVB: “Hierin kan het volledige Rijkslaadnetwerk gecontroleerd worden uitgerold en gemonitord! De sectie Programma Landelijke Projecten heeft dit in samenwerking met ECT (Expertise Centrum Techniek) en de regionale projectleiders tot stand gebracht. Een prachtige basis voor de toekomst!”

Vanaf 2028 worden geen nieuwe brandstofauto’s aangeschaft en zet de Rijksoverheid in op een volledig emissieloos wagenpark. Op een groot en groeiend deel van de locaties in beheer van het RVB moet kunnen worden geladen door werknemers, dienstvoertuigen en bezoekers. De workflow heeft niet alleen de werkstromen vereenvoudigd en gecommuniceerd, maar biedt ook inzicht in alle stappen in de realisatie van laadpunten.

Sneller effectief plaatsen op eigen terrein en garages
Voor gemeenten en provincies biedt het systeem een krachtig instrument dat niet alleen de laadinfrastructuur in de openbare ruimte omvat, maar ook de processen en monitoring van laadpalen in eigen vastgoed en parkeerterreinen mogelijk maakt. EVTools levert versnelling in de uitrol en een totaalbeeld van het gemeentelijk en provinciaal laadnetwerk. Hierdoor ontstaat overzicht en sturing op integraal laadbeleid, zodat de toekomst van emissieloos rijden dichterbij komt.