Collectieve aanpassing verkeersreglementen

Verzamelverkeersbesluiten worden steeds vaker gebruikt om de gemeentelijke organisatie te ontlasten en efficiënter laadpalen te realiseren.

Daarnaast bespaart onze module tot 90% aan tijd door handmatig werk te automatiseren. Van situaties schetsen tot het uitdraaien van brieven.

Door de toename van het aantal elektrische auto’s is het noodzakelijk meer parkeerplaatsen te reserveren voor het (enkel) opladen van elektrische auto’s dan nu het geval is.

In veel gemeenten wordt daarom gekozen voor een uitrolstrategie waarbij laadpalen proactief – voor de vraag uit – worden voorbereid en/of geplaatst.

Om de gemeentelijke organisatie te ontlasten maar ook om sneller en adequater elektrische laadplekken te realiseren, wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van het nemen van verzamelverkeersbesluiten.

Een verzamelverkeersbesluit vraagt eenmalig om een grotere inspanning, maar levert een capaciteitsvoordeel op en zorgt voor een efficiënter en beter planbaar realisatieproces van de laadpalen.

Bron (Source) : Nationale Agenda Laadinfrastructuur

Meer weten hoe dit uw gemeente kan helpen?

Robin Wijngaarden

Email : [email protected]
Phone : +31 6 11148917