Plan, realiseer en beheer laadinfrastructuur.

Met alle betrokken partijen, op één onafhankelijk softwareplatform.

De uitdaging: voor 2050 nog 1.300.000 laadpalen erbij op precies de juiste locatie.

De komende jaren neemt de vraag naar elektrisch laden fors toe, dat maakt dat gemeenten, exploitanten en aannemers voor een grote uitdaging staan.

Het nieuwste laadpalen-akkoord gaat uit van nog 1.300.000 laadpalen o.b.v Elaad

Gezamenlijk dienen we ervoor te zorgen dat het plannen, bouwen en monitoren van laadinfrastructuur op een efficiënte en data-gedreven wijze wordt uitgevoerd.

Dit moet veelal gebeuren met beperkte capaciteit en budget, en zonder ruimte voor fouten.

De oplossing: één samenwerk-platform voor alle betrokken partijen.

EVTools werkt vanuit die uitdaging aan het bouwen van onze visie voor een gezamenlijk platform, waarin iedereen (van provincie tot aannemer):

  • samen kan werken;
  • toegang heeft tot essentiële data;
  • werkt vanuit gestandaardiseerde processen;
  • profiteert van een open IT architectuur met open interfaces zodat je nooit afhankelijk bent van 1 partij, en de overheid eigenaar blijft van de data;
  • transparante overzichten heeft van waar er werk ligt en wat de stand van zaken is;
  • Inzicht heeft in doorlooptijden en bottlenecks;

Door vanuit één platform te werken voorkomen we fouten, vertragingen, onnodig hoge kosten en dataverlies door het hele proces heen.

En kunnen we sneller en efficiënter onze laadinfrastructuur toekomstklaar maken.

Lees meer over onze modules

Een greep uit onze 200 klanten

Klik Hier
Vorige slide
Volgende slide

Werken bij EVTools