De Vlaamse regering heeft ambitieuze plannen om het wagenpark in rap tempo te elektrificeren. De komende jaren staat er in Vlaanderen dan ook een hoop te gebeuren als het gaat om de uitrol van laadinfrastructuur. Gent telt op dit moment de meeste laadpunten per bewoner in België en de stad is zeer vooruitstrevend op het gebied van elektrische deelmobiliteit. EVtools ondersteunt Gent in de uitrol van het laadnetwerk met handige en slimme softwareoplossingen, zoals een potentieelkaart. ​

​In 2021 publiceerde Gent een Europese aanbesteding voor de uitbreiding van het aantal publieke laadpalen in de stad. De stad plaatst de komende vier jaar 800 nieuwe publieke laadpunten in de openbare ruimte. EVConsult hielp bij de aanbesteding en in december 2021 selecteerde Gent TotalEnergies als CPO voor de realisatie van deze nieuwe laadpunten. Om de uitrol inzichtelijk te maken, gebruikt Gent zogenoemde potentieelkaarten van EVtools. EVtools levert slimme en datagestuurde software-oplossingen die helpen in de transitie naar zero emissie vervoer en het waarmaken van klimaatdoelstellingen.

Potentiële laadpunten

Een potentieelkaart werd opgesteld met Maps, een van de softwareoplossing van EVtools. De kaarten maken visueel inzichtelijk op welke locaties publieke laadpunten gerealiseerd kunnen worden. Daarbij wordt onder andere rekening gehouden met plaatsingscriteria van de stad, van de Vlaamse distributienetbeheerder Fluvius en met de wensen van eindgebruikers. Het uitkiezen van een laadpaallocatie kan complex zijn, maar wordt op deze manier zo veel mogelijk vereenvoudigd. De kaarten versnellen het realisatieproces van een laadpaal, aangezien een laadexploitant zodra een aanvraag binnenkomt voor de uitbreiding van het laadnetwerk, direct aan de slag kan met de realisatie van een laadpaal op een van de aangewezen locaties.

Analyse

Om voorbereid te zijn op de snelle groei van het Gentse laadnetwerk en om het realisatieproces te versnellen, is EVtools begonnen met een behoefteanalyse. Voor deze analyse is onder andere data gebruikt met betrekking tot inkomen, opleiding en autobezit van de inwoners en naar het aantal huishoudens en het grondeigendom (publiek versus privaat). Ook de ligging van het midden- en laagspanningsnet is in de kaarten opgenomen. Bij het selecteren van laadlocaties is bovendien rekening gehouden met de ligging van parkeervakken, de minimale ruimte die nodig is om een laadpaal te realiseren en met specifieke plaatsingscriteria die in een stad of gemeente gelden. Door direct in te spelen op de behoeftes wat betreft laden, nu en in de toekomst, versnelt Gent de transitie naar elektrisch vervoer.

Plan een EVtools demo