Plan, realiseer en beheer laadinfrastructuur.

Met alle betrokken partijen, op één onafhankelijk softwareplatform.

Plan een demo in

De komende jaren neemt de vraag naar elektrisch laden exponentieel toe, dat maakt dat gemeenten, exploitanten en aannemers voor een grote uitdaging staan.

Het nieuwste laadpalen-akkoord gaat uit van nog 800.000 laadpalen.

Gezamenlijk dienen we ervoor te zorgen dat het plannen, bouwen en monitoren van laadinfrastructuur op een efficiënte en data-gedreven wijze wordt uitgevoerd.

Dit moet veelal gebeuren met beperkte capaciteit en budget, en met minimale kans op fouten.

De oplossing: één samenwerk-platform voor alle betrokken partijen.

EVTools werkt vanuit die uitdaging aan het bouwen van onze visie voor een gezamenlijk platform, waarin iedereen (van provincie tot aannemer):

  • samen kan werken;
  • toegang heeft tot essentiële data;
  • werkt vanuit gestandaardiseerde processen;
  • profiteert van een open IT architectuur met open interfaces zodat je nooit afhankelijk bent van 1 partij, en de overheid eigenaar blijft van de data;
  • transparante overzichten heeft van waar er werk ligt en wat de stand van zaken is;
  • Inzicht heeft in doorlooptijden en bottlenecks;

Door vanuit één platform te werken voorkomen we fouten, vertragingen, onnodig hoge kosten en dataverlies door het hele proces heen.

En kunnen we sneller en efficiënter onze laadinfrastructuur toekomstklaar maken.

Een greep uit onze 200 klanten

Onze modules

Vorige slide
Volgende slide