Wat u moet weten over het Kennisdocument verkeersbesluit nemen van de NAL

Recent deelde de NAL het Kennisdocument verkeersbesluit nemen. Dit legt de voordelen van verkeersbesluiten uit met een aantal juridische adviezen. We vatten het kort voor u samen.

Dit kennisdocument behandelt het nemen van verkeersbesluiten met betrekking tot de plaatsing van laadpalen voor elektrische voertuigen.

 • De groei van elektrische auto’s vereist meer gereserveerde parkeerplaatsen voor het opladen.
 • Gemeenten kiezen vaak voor proactieve uitrolstrategieën waarbij laadpalen worden voorbereid en geplaatst voordat de vraag ontstaat.
 • Verzamelverkeersbesluiten worden steeds vaker gebruikt om de gemeentelijke organisatie te ontlasten en efficiënter laadpalen te realiseren.
 • Deze besluiten bevatten meerdere besluitonderdelen in één formeel verkeersbesluit.

Belangrijke bevindingen en aanbevelingen van advocatenkantoor Pels Rijcken worden gepresenteerd, waaronder:

 1. Motiveer waarom laadpalen nodig zijn op specifieke locaties, met gebruikmaking van concrete aanvragen of prognosedata.
 2. Overweeg een uitvoeringstermijn van twee jaar voor verkeersbesluiten om rechtszekerheid te waarborgen.
 3. Maak onderscheid tussen procedurele of algemene bezwaren en bezwaren tegen individuele laadpalen bij bezwaarprocedures.
 4. Beleid kan een belangrijke motivering zijn voor verkeersbesluiten, maar een belangenafweging op basis van de concrete omstandigheden is essentieel.
 5. Plaatsing van laadpalen vereist een verkeersbesluit, en het is niet toegestaan om verkeersborden zonder besluit te plaatsen.
 6. Verzamelverkeersbesluiten zijn juridisch houdbaar en kunnen meerdere besluiten bevatten.
 7. Participatie is niet wettelijk verplicht bij verkeersbesluiten, maar maakt de kans op bezwaar zeker minder.
 8. Plaatsingsbeleid kan niet als alternatief voor verkeersbesluiten worden gebruikt.
 9. Een gedegen belangenafweging en duidelijk beleid vergroten de juridische houdbaarheid van verkeersbesluiten.
 10. Het detailniveau van de belangenafweging moet groot naar klein worden geredeneerd, vanuit (klimaat)doelstellingen tot aan specifieke adressen.

Hoe EVtools hiermee kan helpen

Als platfform voor het plannen, uitrollen en monitoren van laadinfrastructuur kan EVtools u met meerdere van bovengenoemde punten van de NAL helpen.

 • Verkeerbesluiten automatiseren
 • We kunnen ontzorgen met het genereren van kwalitatief goede afbeeldingen, voor en zijaanzichten van de voorgestelde laadlocaties, om op deze manier een juiste situatietekening te kunnen aanbieden.
 • Participatieportaal, onze online omgeving waar plankaarten gedeeld kunnen worden met burgers en steekhouders zodat die feedback kunnen geven en met hun kennis van de wijk kunnen bijdragen aan betere plankaarten. Dat is niet verplicht maar voorkomt vaak fouten later in het proces.
 • Onze monitoring tool heeft gedetailleerde data over zaken zoals bezettingsgraad, wat helpt bij het onderbouwen van de keuzes. (Heldere belangenafweging tot op straatniveau)

Het document bevat ook antwoorden op veelgestelde vragen over verkeersbesluiten en benadrukt dat het juridisch houdbaar is om meerdere besluiten in één verzamelverkeersbesluit op te nemen. Het vereist echter een zorgvuldige motivatie en belangenafweging.

Het volledige document en de juridische adviezen kunt u hier vinden.